TENDIK

PROFIL TENDIK

HIDAYATI RAHIMAH, S.Pd

Nama:Hidayati Rahimah, S.Pd.
NIP:19950301 201903 2 017
Jenis Pegawai:Pegawai Negeri Sipil
Jabatan | Golongan:Pranata Laboratorium Pendidikan | III/A
Pendidikan Terakhir:S1

NURUL LATIFAH, S.Pd.I

Nama:Nurul Latifah, S.Pd.I
Jenis Pegawai:Pegawai Honorer
Jabatan:Staff Jurusan PMIPA
Pendidikan Terakhir:S1